A | A | A
Photo: OECD.Photo: OECD

OECDs generalsekretær Angel Gurría lanserte rapporten under åpningen av FNs generalforsamling i New York 19. september. Hans hovedbudskap var klart: «Governments must address the anti-immigration backlash». Det må gjøres ved å ta innbyggernes bekymringer på alvor, trappe opp integreringstiltak og synliggjøre hvordan migrasjon kan bidra positivt til OECD-landenes økonomier.

Read more
Education at a Glance. 
Photo: OECD.

Grunnfjellet i utdanningsarbeidet i OECD ble offentliggjort 15. september. Tema som trekkes frem er høy avkastning av utdanningsinvesteringer, betydning av deltakelse i barnehagen og anbefaling om at ressurser i grunnutdanningen bør brukes på læringsfremmende tiltak.

Read more
Photo: UNESCO.

Lansert 6. september, Global Education Monitoring Report (GEM) er utarbeidet med hensyn til kartlegging og rapportering av ulike lands utvikling knyttet til FNs bærekraftsmål (SDG) 4 om utdanning.

Read more
Photo: UNESCO.

UNESCOs Internasjonale program for utvikling av kommunikasjon (IPDC, på engelsk) har sett en dobling i søkere til midler til utvikling av medieprosjekter . Det har økt fra 88 i fjor til 180 i år.

Read more
Photo: OECD.

Finansiering av helsetjenester har grunnleggende betydning for kvalitet og effektivitet i helsesektoren. Finansieringssystemet bør legges til rette slik at de politiske prioriteringene i størst grad kan nås. Flere innovative finansieringsmodeller som prøves ut virker lovende ifølge OECD.

Read more
OECDs sjefsøkonom Catherine Mann. Paris 21. september 2016. 
Photo: OECD.

OECD har lagt fram oppdaterte prognoser for den økonomiske utviklingen globalt og i de største økonomiene. Veksten i samlet BNP forventes å holde seg rundt skuffende 3 prosent i 2016 med bare en liten oppgang i 2017. Som i de siste utsynene understreker OECD at dette må møtes med fornyet reforminnsats og en tilpasset finanspolitikk i tillegg til en stimulerende pengepolitikk. I tillegg øker OEC...

Read more
Valentin (t.v.) og simon. 
Photo: UNESCO-delegasjonen.

Norges faste delegasjon til UNESCO har i høst fått to nye praktikanter: Simon Haugevik Jernsletten (24) og Valentin Musangwa (24).

Read more
Photo: OECD.

Arbeidstakerne i OECD-landene har snart gått gjennom et tiår med lavere sysselsetting, lavere lønnsvekst og mer jobbusikkerhet enn før finanskrisen. I løpet av 2017 forventer OECD at sysselsettingsgapet etter finanskrisen vil lukkes, men uteblitt lønnsvekst er vanskeligere å ta igjen.

Read more
Photo: OECD.

Nå har 9 nye land gjennomført PIAAC og verdien av den internasjonale databasen stiger og gir mulighet til å studere voksenbefolkningens kompetanse komparativt. Flere tematiske studier er ferdigstilt eller under utarbeidelse og gir mer innsikt om hvordan voksnes ferdigheter skapes, utvikles og svekkes gjennom deltakelse i arbeids- og samfunnslivet og livsløpet ellers.

Read more