A | A | A
Photo: OECD.Photo: OECD

Skolen forbereder oss til et samfunn og arbeidsmarked som sterkt påvirkes av IKT og teknologiske hjelpemidler, i ustanselig utvikling. Hvordan gi elevene den digitale kompetansen de trenger og legge til rette for at teknologiske løsninger gir dem økt og mer relevant læringsutbytte?

Read more
Photo: OECD.

Mens skattepolitikken i OECD-landene i årene etter finanskrisen var preget av behovet for å skaffe mer skatteinntekter, sto ønsket om å legge til rette for vekst, arbeid og investeringer i sentrum for skattereformene i 2015. Det er en av trendene OECD identifiserer i en ny skattepublikasjon.

Read more
Photo: OECD.

Moderne utdanningssystemer er komplekse. For at de skal fungere godt, må bestanddelene og involverte aktører samarbeide godt, ha felles målsetninger og evne til å utvikle seg.

Read more
Photo: OECD.

OECDs generalsekretær Angel Gurría lanserte rapporten under åpningen av FNs generalforsamling i New York 19. september. Hans hovedbudskap var klart: «Governments must address the anti-immigration backlash». Det må gjøres ved å ta innbyggernes bekymringer på alvor, trappe opp integreringstiltak og synliggjøre hvordan migrasjon kan bidra positivt til OECD-landenes økonomier.

Read more
OECDs sjefsøkonom Catherine Mann. Paris 21. september 2016. 
Photo: OECD.

OECD har lagt fram oppdaterte prognoser for den økonomiske utviklingen globalt og i de største økonomiene. Veksten i samlet BNP forventes å holde seg rundt skuffende 3 prosent i 2016 med bare en liten oppgang i 2017. Som i de siste utsynene understreker OECD at dette må møtes med fornyet reforminnsats og en tilpasset finanspolitikk i tillegg til en stimulerende pengepolitikk. I tillegg øker OEC...

Read more
Photo: OECD.

Unge skoleavhoppere møter stadig større vanskeligheter med å finne seg en jobb, og deres jobbutsikter bedres ikke nødvendigvis når økonomien tar seg opp igjen. Det er et av budskapene i en ny rapport fra OECD som ser på den sosiale utviklingen i OECD-landene og utvalgte land utenfor OECD.

Read more
Photo: OECD.

I en ny rapport viser OECD at vi har en lang vei å gå før avgifter og kvotesystemer gir de riktige prissignalene for klimagassutslipp. Den gode nyheten er at med felles innsats kan selv moderate skritt bringe oss langt, ifølge OECD.

Read more
Education at a Glance. 
Photo: OECD.

Grunnfjellet i utdanningsarbeidet i OECD ble offentliggjort 15. september. Tema som trekkes frem er høy avkastning av utdanningsinvesteringer, betydning av deltakelse i barnehagen og anbefaling om at ressurser i grunnutdanningen bør brukes på læringsfremmende tiltak.

Read more
Photo: UNESCO.

Lansert 6. september, Global Education Monitoring Report (GEM) er utarbeidet med hensyn til kartlegging og rapportering av ulike lands utvikling knyttet til FNs bærekraftsmål (SDG) 4 om utdanning.

Read more