A | A | A

OECD roser Italia for reforminnsatsen og ser lyspunkter i den italienske økonomien. Veksten tar seg forsiktig opp og ledigheten har passert toppen. Det levnes imidlertid ingen tvil om de mange store utfordringene Italia står overfor. De viktigste er å få opp produktiviteten og investeringene, gjenopprette en sunn banksektor, øke sysselsettingen, heve kompetansenivået og bekjempe fattigdom.

Read more
Fra venstre: Irene Johansen, Heidi Nordby Lunde, Liv Signe Navarsete og Hans Olav Syversen. 
Photo: Inger Ulleberg.

9. og 10. februar møttes over 100 parlamentarikere fra 38 land til OECDs årlige parlamentarikerdager.

Read more
Generalsekretær Angel Gurrìa overrekker OECDs ros, råd og advarsler til Sveriges finansminister Magdalena Andersson i Stockholm 8. februar. . 
Photo: Dagens Nyheter/Emil Hammerström.

Sverige er blant landene i verden med minst inntektsforskjeller. Det bør de ikke ta for gitt, sier OECD, som har valgt inntektsforskjeller og likestilling som spesialtemaer i sin siste økonomiske landgjennomgang av Sverige. OECD advarer også mot eskalerende husholdningsgjeld og tar til orde for bred reform på boligmarkedet.

Read more
Helseministermøte 17. januar 2017. 
Photo: OECD.

Utfordringene står i kø for helsepolitikerne. Stadig større andeler av offentlige budsjetter brukes på helsetjenester og samtidig er det sløsing, ineffektivitet og ulikheter i helsesektoren. Ministre og interessehavere i sektoren møttes til møter i Paris 16.-17. januar.

Read more

Omfattende strukturreformer bærer frukter, sier OECD i den økonomiske landrapporten for Mexico som kom ut 10. januar.

Read more

Finanskrisen ble en smertefull påminnelse om den sårbarheten som kan skjule seg bak tilsynelatende stabile makroøkonomiske forhold. I ettertid har arbeidet med å overvåke, forstå og redusere risikoen for finansielle kriser fått økt prioritet i OECD og andre internasjonale organisasjoner. I et nytt policy paper trekker OECD lærdommer fra kriser de siste 40 årene.

Read more
Fra høyre: Statsråd Anniken Hauglie, statssekretærene Christl Kvam og Morten N. Bakke og politisk rådgiver Julie M. Remen. 
Photo: Lars Nerdrum.

Statsråd Anniken Hauglie og hele hennes politiske ledelse i arbeids- og sosialdepartementet var på studietur i OECD onsdag 25. januar.

Read more
Fra venstre: Ambassaderåd Grethe Sofie Bratlie, praktikant Hanne Sofie Lindahl, praktikant Anna Nordnes Helgøy og rådgiver Kristin Karlsen . 
Photo: OECD/UNESCO-delegasjonen.

Denne våren har nesten hele den norske delegasjonen ved UNESCO i Paris blitt skiftet ut.

Read more
Photo: OECD.

PISA-undersøkelsen lansert 6. desember viser at norske elever oppnår bedre resultater enn i forrige undersøkelse for tre år siden. Norske elever skårer denne gang meget godt på lesing og noe over OECD-gjennomsnittet i naturfag og matematikk.

Read more