A | A | A

Omfattende strukturreformer bærer frukter, sier OECD i den økonomiske landrapporten for Mexico som kom ut 10. januar.

Read more
Photo: OECD.

PISA-undersøkelsen lansert 6. desember viser at norske elever oppnår bedre resultater enn i forrige undersøkelse for tre år siden. Norske elever skårer denne gang meget godt på lesing og noe over OECD-gjennomsnittet i naturfag og matematikk.

Read more
Statssekretær Laila Bokhari (t.v.), UNESCO’s generaldirektør Irina Bokova og Deeyah Khan. 
Photo: UNESCO / Christelle Allix.

Laila Bokharis program i Paris var spekket med temaer som kampen mot voldelig ekstremisme, kunstnerisk ytringsfrihet og bevaring av Arktis. Hovedattraksjonen var utnevnelsen av Deeyah Khan som Goodwill-ambassadør for UNESCO.

Read more
Making Education Count for Development. 
Photo: OECD.

Stadig flere land deltar i PISA. OECD bistår land utenfor organisasjonen til å gjennomføre undersøkelsen slik at de kan bruke innsikten derfra til å utvikle en bedre utdanningspolitikk og legge til rette for bedre læringsutbytte for elevene.

Read more
Photo: OECD.

Mens skattepolitikken i OECD-landene i årene etter finanskrisen var preget av behovet for å skaffe mer skatteinntekter, sto ønsket om å legge til rette for vekst, arbeid og investeringer i sentrum for skattereformene i 2015. Det er en av trendene OECD identifiserer i en ny skattepublikasjon.

Read more
Photo: OECD.

En ny rapport benytter avanserte statistiske metoder for å finne sammenhenger mellom lærings- og studiestrategier og matematikkresultater målt ved PISA. Innsikten brukes for å utvikle praktiske råd direkte til matematikklærere og er et viktig verktøy for forbedring av den daglige undervisningen.

Read more
Deeyah Khan. 
Photo: Jogibaba/Wikimedia Commons.

Deeyah Khan, den norske menneskerettighetsaktivisten, filmregissøren og plateprodusenten, er utnevnt til goodwill-ambassadør for FN.

Read more
Photo: OECD.

Skolen forbereder oss til et samfunn og arbeidsmarked som sterkt påvirkes av IKT og teknologiske hjelpemidler, i ustanselig utvikling. Hvordan gi elevene den digitale kompetansen de trenger og legge til rette for at teknologiske løsninger gir dem økt og mer relevant læringsutbytte?

Read more
Photo: OECD.

Unge skoleavhoppere møter stadig større vanskeligheter med å finne seg en jobb, og deres jobbutsikter bedres ikke nødvendigvis når økonomien tar seg opp igjen. Det er et av budskapene i en ny rapport fra OECD som ser på den sosiale utviklingen i OECD-landene og utvalgte land utenfor OECD.

Read more